FANDOM


Metafizyka jest gałęzią rzemiosła zajmującą się obróbką surowców o właściwościach magicznych. Kategoria ta specjalizuje się w produkcji magicznej broni i akcesoriów.

Laski, Halabardy i WłócznieEdytuj

Berła i RóżdżkiEdytuj

SpodnieEdytuj

SpodnieEdytuj

Umożliwia wytwarzanie podstawowych rodzajów spodni. Poziom spodni w umiejętności nie odzwierciedla poziomu jaki wymagany jest do założenia Spodni, a jedynie ich poziom zaawansowania.

CraftingSpodnie Działanie

Poziom 1

Tworzenie Spodni 1 poziomu

Poziom 2

Tworzenie Spodni 2 poziomu

Poziom 3

Tworzenie Spodni 3 poziomu

Poziom 4

Tworzenie Spodni 4 poziomu

Poziom 5

Tworzenie Spodni 5 poziomu

Poziom 6

Tworzenie Spodni 6 poziomu

Poziom 7

Tworzenie Spodni 7 poziomu

Poziom 8

Tworzenie Spodni 8 poziomu

Poziom 9

Tworzenie Spodni 9 poziomu

Poziom 10

Tworzenie Spodni 10 poziomu

Spodnie IIEdytuj

Umożliwia wytwarzanie spodni średniej jakości. Poziom spodni w umiejętności nie odzwierciedla poziomu jaki wymagany jest do założenia Spodni, a jedynie ich poziom zaawansowania.

CraftingSpodnie Działanie

Poziom 1

Tworzenie Spodni 11 poziomu

Poziom 2

Tworzenie Spodni 12 poziomu

Poziom 3

Tworzenie Spodni 13 poziomu

Poziom 4

Tworzenie Spodni 14 poziomu

Poziom 5

Tworzenie Spodni 15 poziomu

Poziom 6

Tworzenie Spodni 16 poziomu

Poziom 7

Tworzenie Spodni 17 poziomu

Poziom 8

Tworzenie Spodni 18 poziomu

Poziom 9

Tworzenie Spodni 19 poziomu

Poziom 10

Tworzenie Spodni 20 poziomu

WiązanieEdytuj

Zwiększa maksymalną wartość zbroi w wytwarzanych spodniach oraz redukuje ryzyko niepowodzenia przy zwiększaniu wartości zbroi.

CraftingWiazanie Działanie

Poziom 1

 ?

Poziom 2

 ?

Poziom 3

 ?

Poziom 4

 ?

Poziom 5

 ?

Poziom 6

 ?

Poziom 7

 ?

Poziom 8

 ?

Poziom 9

 ?

Poziom 10

 ?

Poziom 11

 ?

Poziom 12

 ?

Poziom 13

 ?

Poziom 14

 ?

Poziom 15

 ?

Poziom 16

 ?

Poziom 17

 ?

Poziom 18

 ?

Poziom 19

 ?

Poziom 20

Redukuje ryzyko spowodowane zwiększeniem wartości zbroi o 60%

PieczęcieEdytuj

Zwiększa maksymalny poziom miejsc na pieczęcie w spodniach oraz redukuje ryzyko niepowodzenia przy zwiększaniu poziomu miejsc na pieczęcie.

CraftingPieczecie Działanie

Poziom 1

 ?

Poziom 2

 ?

Poziom 3

 ?

Poziom 4

 ?

Poziom 5

 ?

Poziom 6

 ?

Poziom 7

 ?

Poziom 8

 ?

Poziom 9

 ?

Poziom 10

 ?

Poziom 11

 ?

Poziom 12

 ?

Poziom 13

 ?

Poziom 14

 ?

Poziom 15

 ?

Poziom 16

 ?

Poziom 17

 ?

Poziom 18

 ?

Poziom 19

 ?

Poziom 20

Redukuje ryzyko spowodowane zwiększeniem poziomu miejsc na pieczęcie o 60%
Zwiększa maksymalny poziom miejsc na pieczęcie o 101%

Spodnie IIIEdytuj

Umożliwia wytwarzanie zaawansowanych rodzajów spodni. Poziom spodni w umiejętności nie odzwierciedla poziomu jaki wymagany jest do założenia Spodni, a jedynie ich poziom zaawansowania.

CraftingSpodnie Działanie

Poziom 1

Tworzenie Spodni 21 poziomu

Poziom 2

Tworzenie Spodni 22 poziomu

Poziom 3

Tworzenie Spodni 23 poziomu

Poziom 4

Tworzenie Spodni 24 poziomu

Poziom 5

Tworzenie Spodni 25 poziomu

Poziom 6

Tworzenie Spodni 26 poziomu

Poziom 7

Tworzenie Spodni 27 poziomu

Poziom 8

Tworzenie Spodni 28 poziomu

Poziom 9

Tworzenie Spodni 29 poziomu

Poziom 10

Tworzenie Spodni 30 poziomu

Pieczęcie OzdóbEdytuj

PierścienieEdytuj

Peleryny i PasyEdytuj

SferyEdytuj

Sfera AuryEdytuj

Umożliwia wykorzystanie Rafinacji Magii podczas wytwarzania przedmiotów. Rafinacja Magii dodaje do wytwarzanego przedmiotu losowe statystyki.

SferaAury Działanie

Poziom 1

 ?

Poziom 2

 ?

Poziom 3

 ?

Poziom 4

 ?

Poziom 5

 ?

Poziom 6

 ?

Poziom 7

 ?

Poziom 8

 ?

Poziom 9

 ?

Poziom 10

50% szansy na dodanie aury
Szansa na zwiększenie liczby aur zwiększona o 5%

Sfera BurzEdytuj

Umożliwia wykorzystanie Rafinacji Elektryczności podczas wytwarzania przedmiotów. Rafinacja Elektryczności dodaje do wytwarzanego przedmiotu odporność na Elektryczność lub dodatkowe obrażenia od Elektryczności.

SferaBurz Działanie

Poziom 1

41% szansy dodania obrażeń od Elektryczności lub odporności na Elektryczność
Zwiększa obrażenia od Elektryczności o 1%, a odporność na Elektryczność o 1%

Poziom 2

42% szansy dodania obrażeń od Elektryczności lub odporności na Elektryczność
Zwiększa obrażenia od Elektryczności o 2%, a odporność na Elektryczność o 2%

Poziom 3

43% szansy dodania obrażeń od Elektryczności lub odporności na Elektryczność
Zwiększa obrażenia od Elektryczności o 3%, a odporność na Elektryczność o 3%

Poziom 4

44% szansy dodania obrażeń od Elektryczności lub odporności na Elektryczność
Zwiększa obrażenia od Elektryczności o 4%, a odporność na Elektryczność o 4%

Poziom 5

45% szansy dodania obrażeń od Elektryczności lub odporności na Elektryczność
Zwiększa obrażenia od Elektryczności o 5%, a odporność na Elektryczność o 5%

Poziom 6

46% szansy dodania obrażeń od Elektryczności lub odporności na Elektryczność
Zwiększa obrażenia od Elektryczności o 6%, a odporność na Elektryczność o 6%

Poziom 7

47% szansy dodania obrażeń od Elektryczności lub odporności na Elektryczność
Zwiększa obrażenia od Elektryczności o 7%, a odporność na Elektryczność o 7%

Poziom 8

48% szansy dodania obrażeń od Elektryczności lub odporności na Elektryczność
Zwiększa obrażenia od Elektryczności o 8%, a odporność na Elektryczność o 8%

Poziom 9

49% szansy dodania obrażeń od Elektryczności lub odporności na Elektryczność
Zwiększa obrażenia od Elektryczności o 9%, a odporność na Elektryczność o 9%

Poziom 10

50% szansy dodania obrażeń od Elektryczności lub odporności na Elektryczność
Zwiększa obrażenia od Elektryczności o 10%, a odporność na Elektryczność o 10%

Sfera PłomieniaEdytuj

Umożliwia wykorzystanie Rafinacji Ognia podczas wytwarzania przedmiotów. Rafinacja Ognia dodaje do wytwarzanego przedmiotu odporność na Ogień lub dodatkowe obrażenia od Ognia.

SferaPlomienia Działanie

Poziom 1

41% szansy dodania obrażeń od Ognia lub odporności na Ogień
Zwiększa obrażenia od Ognia o 1%, a odporność na Ogień o 1%

Poziom 2

42% szansy dodania obrażeń od Ognia lub odporności na Ogień
Zwiększa obrażenia od Ognia o 2%, a odporność na Ogień o 2%

Poziom 3

43% szansy dodania obrażeń od Ognia lub odporności na Ogień
Zwiększa obrażenia od Ognia o 3%, a odporność na Ogień o 3%

Poziom 4

44% szansy dodania obrażeń od Ognia lub odporności na Ogień
Zwiększa obrażenia od Ognia o 4%, a odporność na Ogień o 4%

Poziom 5

45% szansy dodania obrażeń od Ognia lub odporności na Ogień
Zwiększa obrażenia od Ognia o 5%, a odporność na Ogień o 5%

Poziom 6

46% szansy dodania obrażeń od Ognia lub odporności na Ogień
Zwiększa obrażenia od Ognia o 6%, a odporność na Ogień o 6%

Poziom 7

47% szansy dodania obrażeń od Ognia lub odporności na Ogień
Zwiększa obrażenia od Ognia o 7%, a odporność na Ogień o 7%

Poziom 8

48% szansy dodania obrażeń od Ognia lub odporności na Ogień
Zwiększa obrażenia od Ognia o 8%, a odporność na Ogień o 8%

Poziom 9

49% szansy dodania obrażeń od Ognia lub odporności na Ogień
Zwiększa obrażenia od Ognia o 9%, a odporność na Ogień o 9%

Poziom 10

50% szansy dodania obrażeń od Ognia lub odporności na Ogień
Zwiększa obrażenia od Ognia o 10%, a odporność na Ogień o 10%

Sfera TruciznyEdytuj

Umożliwia wykorzystanie Rafinacji Trucizny podczas wytwarzania przedmiotów. Rafinacja Trucizny dodaje do wytwarzanego przedmiotu odporność na Truciznę lub dodatkowe obrażenia od Trucizny.

SferaTrucizny Działanie

Poziom 1

41% szansy dodania obrażeń od Trucizny lub odporności na Trucizny
Zwiększa obrażenia od Trucizny o 1%, a odporność na Trucizny o 1%

Poziom 2

42% szansy dodania obrażeń od Trucizny lub odporności na Trucizny
Zwiększa obrażenia od Trucizny o 2%, a odporność na Trucizny o 2%

Poziom 3

43% szansy dodania obrażeń od Trucizny lub odporności na Trucizny
Zwiększa obrażenia od Trucizny o 3%, a odporność na Trucizny o 3%

Poziom 4

44% szansy dodania obrażeń od Trucizny lub odporności na Trucizny
Zwiększa obrażenia od Trucizny o 4%, a odporność na Trucizny o 4%

Poziom 5

45% szansy dodania obrażeń od Trucizny lub odporności na Trucizny
Zwiększa obrażenia od Trucizny o 5%, a odporność na Trucizny o 5%

Poziom 6

46% szansy dodania obrażeń od Trucizny lub odporności na Trucizny
Zwiększa obrażenia od Trucizny o 6%, a odporność na Trucizny o 6%

Poziom 7

47% szansy dodania obrażeń od Trucizny lub odporności na Trucizny
Zwiększa obrażenia od Trucizny o 7%, a odporność na Trucizny o 7%

Poziom 8

48% szansy dodania obrażeń od Trucizny lub odporności na Trucizny
Zwiększa obrażenia od Trucizny o 8%, a odporność na Trucizny o 8%

Poziom 9

49% szansy dodania obrażeń od Trucizny lub odporności na Trucizny
Zwiększa obrażenia od Trucizny o 9%, a odporność na Trucizny o 9%

Poziom 10

50% szansy dodania obrażeń od Trucizny lub odporności na Trucizny
Zwiększa obrażenia od Trucizny o 10%, a odporność na Trucizny o 10%

Sfera SzronuEdytuj

Umożliwia wykorzystanie Rafinacji Lodu podczas wytwarzania przedmiotów. Rafinacja Lodu dodaje do wytwarzanego przedmiotu odporność na Lód lub dodatkowe obrażenia od Lodu.

SferaSzronu Działanie

Poziom 1

41% szansy dodania obrażeń od Lodu lub odporności na Lód
Zwiększa obrażenia od Lodu o 1%, a odporność na Lód o 1%

Poziom 2

42% szansy dodania obrażeń od Lodu lub odporności na Lód
Zwiększa obrażenia od Lodu o 2%, a odporność na Lód o 2%

Poziom 3

43% szansy dodania obrażeń od Lodu lub odporności na Lód
Zwiększa obrażenia od Lodu o 3%, a odporność na Lód o 3%

Poziom 4

44% szansy dodania obrażeń od Lodu lub odporności na Lód
Zwiększa obrażenia od Lodu o 4%, a odporność na Lód o 4%

Poziom 5

45% szansy dodania obrażeń od Lodu lub odporności na Lód
Zwiększa obrażenia od Lodu o 5%, a odporność na Lód o 5%

Poziom 6

46% szansy dodania obrażeń od Lodu lub odporności na Lód
Zwiększa obrażenia od Lodu o 6%, a odporność na Lód o 6%

Poziom 7

47% szansy dodania obrażeń od Lodu lub odporności na Lód
Zwiększa obrażenia od Lodu o 7%, a odporność na Lód o 7%

Poziom 8

48% szansy dodania obrażeń od Lodu lub odporności na Lód
Zwiększa obrażenia od Lodu o 8%, a odporność na Lód o 8%

Poziom 9

49% szansy dodania obrażeń od Lodu lub odporności na Lód
Zwiększa obrażenia od Lodu o 9%, a odporność na Lód o 9%

Poziom 10

50% szansy dodania obrażeń od Lodu lub odporności na Lód
Zwiększa obrażenia od Lodu o 10%, a odporność na Lód o 10%

Sfera StaliEdytuj

Umożliwia wykorzystanie Rafinacji Stali podczas wytwarzania przedmiotów. Rafinacja Stali zwiększa obrażenia minimalne wytwarzanej broni.

SferaStali Działanie

Poziom 1

41% szansy na zwiększenie obrażeń
Obrażenia zwiększone o 1%

Poziom 2

42% szansy na zwiększenie obrażeń
Obrażenia zwiększone o 2%

Poziom 3

43% szansy na zwiększenie obrażeń
Obrażenia zwiększone o 3%

Poziom 4

44% szansy na zwiększenie obrażeń
Obrażenia zwiększone o 4%

Poziom 5

45% szansy na zwiększenie obrażeń
Obrażenia zwiększone o 5%

Poziom 6

46% szansy na zwiększenie obrażeń
Obrażenia zwiększone o 6%

Poziom 7

47% szansy na zwiększenie obrażeń
Obrażenia zwiększone o 7%

Poziom 8

48% szansy na zwiększenie obrażeń
Obrażenia zwiększone o 8%

Poziom 9

49% szansy na zwiększenie obrażeń
Obrażenia zwiększone o 9%

Poziom 10

50% szansy na zwiększenie obrażeń
Obrażenia zwiększone o 10%