FANDOM


Interfejs Edytuj

Na interfejs gry składa się okno chatu, panel wyświetlający informacje o aktualnych punktach życia i many postaci, skróty do poszczególnych opcji oraz mini mapa.

Poruszanie się i atakowanie Edytuj

Poruszanie się i atak

Poruszanie się i atakowanie

Do poruszania się w świecie gry służą przyciski WSAD na klawiaturze komputera oraz PC Mouse Left Click. Aby nakazać postaci przemieszczenie się do konkretnego miejsca należy wskazać je kursorem myszy i nacisnąć PC Mouse Left Click. Aby zaatakować cel należy nacisnąć PC Mouse Left Click trzymając nad nim kursor myszki. Po wydaniu polecenia ataku postać automatycznie namierzy cel, skróci dystans do celu i zaatakuje. Jeżeli przytrzymasz Shift i jednocześnie naciśniesz PC Mouse Left Click postać stojąc w miejscu wykona atak we wskazanym przez kursor kierunku. Jest to użyteczna metoda atakowania dla postaci dystansowych, gdyż nie powoduje przemieszczania się postaci w kierunku potencjalnego niebezpieczeństwa.

Umiejętności Edytuj

Umiejętności są technikami specjalnymi wykorzystywanymi przez postać w trakcie walki. Umiejętności mogą być aktywne (ich działanie należy wywołać w trakcie gry) lub pasywne (działają automatycznie, zawsze i w każdej sytuacji). Umiejętności aktywne oznaczone są w drzewku umiejętności kwadratowymi ikonami, natomiast umiejętności pasywne - okrągłymi. Umiejętności pasywne mogą nadać postaci nowe właściwości lub ulepszyć i poszerzyć działanie wcześniej poznanych umiejętności aktywnych. Po zdobyciu nowego poziomu doświadczenia gracz otrzymuje 2 punkty umiejętności, które może rozdzielić wedle uznania.

Resetowanie umiejętności Edytuj

W przypadku, gdy gracz uzna, że rozłożył niewłaściwie punkty umiejętności swojej postaci, możliwe jest ich zresetowanie i rozdanie na nowo. Punkty umiejętności można zresetować u Mistrza Umiejętności. Reset punktów umiejętności jest darmowy dla postaci do 10 poziomu doświadczenia włącznie. Powyżej 10 poziomu Mistrz Umiejętności pobiera od gracza opłatę, tym większą, im więcej punktów należy zresetować. Na cenę wpływa także ilość dokonanych wcześniej resetów.